Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Türkü Sanatçıları

1932’de Isparta Şarkikaraağaç’da doğmuştur. Öğrenim görmedi. Halen çiftçilikle uğraşmaktadır. Boğaz havası çalmakta ve türkü söylemektedir. Göçer, yöresinde “Topal Bayram” adıyla biliniyor.
Van’ın Erciş ilçesinde 1951 yılında doğdu. Yüksekokul mezunu olup evli ve iki çocuk babasıdır. Geçimini öğretmenlik yaparak sağlamaktadır. Soyadını mahlas olarak kullanan aşık, çok güzel saz çalmaktadır. Ustası ve çırağı olmayan Poyrazoğlu, ustamalı deyişlerle kendi deyişlerini söylemektedir. Şiirleri gazete ve dergilerde yayımlanan aşığın plak ve kasetleri de yayımlanmıştır. Hemşehrisi Ercişli Emrah’ın etkisinde olan aşığımız; geleneklere
Aslen Eğinli olup, 1957 yılında İstanbul’da doğdu. Ticaret Lisesini bitirdi. Mehmet Özbek, Yavuz Top, Halil Atılgan, Hüsnü Aydoğdu gibi ustalarla müzik çalışmaları yaptı. 1978 yılında İstanbul Türk Müziği Konservatuvarına girdi. İstanbul’da çeşitli kurum ve kuruluşların korolarını çalıştırdı. 1986 yılında Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosuna katıldı. Halen bu görevine devam etmektedir.
16. yüzyılın, kendine özgü özelliği olan Bektaşi ozanı. Nefeslerinden anlaşıldığına göre, ikinci Pir Balım Sultan’a bağlıdır. Romanya Türklerinden olduğu söylentisi de vardır. Şiirlerinde, genellikle toplum içindeki kötü tipleri taşlamada büyük ustalık gösterir. Bektaşi ve Alevi çevrelerinde büyük ün kazanmıştır. Bir de tasarlama resmi vardır.
Garip Halil (Halil Tuncay), 1 Nisan 1949 yılında Amasya’nın Yağcıabdal köyünde doğdu. Köyünde bir süre çiftçilik yaptı. İstanbul’da fabrikalarda işçi olarak çalıştı. 1975 yılında Ankara’ya yerleşti. Bir süre apartmanlarda kapıcılık yaptı. 1979 yılında Sağlık Bakanlığına hizmetli olarak girdi. Daha sonra bu bakanlıkta memur oldu. Halen bu görevinde çalışmaktadır. Şiir yazmaya başlayalı on yıl kadar oluyor.
Ordu’nun Perşembe ilçesinde 1972 tarihinde doğdu. Müzik eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Yüksek bölümünde yaptı. 1993 yılında okuldan mezun olan Büyükkaya aynı yıl TRT Kurumunda açılan sanatçı sınavında başarı göstererek “Bağlama Sanatçısı” akitli olarak görev yapmaya başladı. Karadeniz türkülerinden oluşan iki albüm çalışması olan sanatçı aynı zamanda Kemençe de çalmaktadır.
20-02-1962 tarihinde, Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde doğdu. Yörede Aşık Irıza diye bilinen Ali Rıza Çağan’ın oğludur. Köyünde okumaya başladığı ilkokulu 1969 yılında babasının vefatından sonra Karayazı ve Hınıs Yatılı Bölge Okulları ile Hınıs Yetiştirme Yurdunda tamamladı. Orta Okulu Hınıs ve Erzurum Yetiştirme Yurdunda kalarak okudu. Rize ve Gümüşhane’de Öğretmen Lisesini okuduktan sonra hem
Ahmet Cankat, 11.11.1934 tarihinde Urfa’da hayata gözlerini açmıştır. Babası Cemil Bey, anası Minteha Hanım’dır. Uzun bir zaman şoförlük yapan sanatçı, et balık kurumundan emekli oldu. Babası Cemil Cankat’tan etkilendi ve türkülere gönül verdi. 1957 senesinde askere gidip gelen Cankat, sesi ve besteleriyle şöhret sahibi oldu. 1958 senesinde ilk taş plağı olan “Seni Sevdim Pek Çok
1944 yılında Erzincan’da doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümünü bitirdikten sonra çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Daha sonra Erzincan Şeker Fabrikasında görev aldı. Küçük yaşlardan itibaren Türk Sanat Müziği ile ilgilenen Karakelle halen Erzincan Musiki ve Folklor Derneğinin faal üyesi olup ritm saz çalmaktadır.
1962 yılında Adana’nın Kozan ilçesinin Gedikli köyünde dünyaya geldi. Mustafa Polat (Aşık Dertli Polat) özgeçmişini şöyle anlatıyor: “Küçük yaştan beri şiir yazar, bağlama ve sazla kendi deyişlerimi çalar söylerim. Yurdun bütün ünlü ozanlarıyla sohbet, atışma ve taşlama yaptım. Yurdun çeşitli yörelerinde düzenlenen konserlere, yarışmalara katıldım. Mut ilçesindeki Aşıklar Şölenine, Feke Karacaoğlan Şenliği’ne, Karaisalı Aşıklar Şöleni’ne
1967 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğmuştur. Esas mesleği fırıncılıktır. Sanat hayatını yerel ölçekte sürdürmektedir. “Kahtalı Ramazan” olarak tanınmaktadır. Sahne çalışmaları yapmakta ve televizyon programlarına katılmaktadır. Dört adet kaset/albüm yapmıştır. Bazı parçalarına video klip hazırlamıştır. Halen Adıyaman’da yaşamaktadır.
1960 senesinde Tunceli ilinin, Ovacık ilçesinde doğan Emre Saltık, 11 Mart 2017 tarihinde elli yedi yaşındayken vefat etmiştir. Alevi kökenli THM ve saz sanatçısıdır. 1980 senesinde ailesiyle İstanbul’a göçmüşlerdir. 1984 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümünden mezun olmuştur. Arif Sağ ile beraber Arif Sağ Müzik Okulunda eğitim vermişlerdir. Türkülere
1946 yılında Erzincan’da doğdu. Erzincan Lisesi ve Gümüşhane İlköğretmen Okulunu bitirdi. Çeşitli kurumlarda memur olarak çalıştı. 1997 yılında emekli oldu ve son görev yeri olan Kayseri’ye yerleşti. Gençlik yıllarından itibaren bağlama çalan ve türkü söyleyen Erkal halen Kayseri Halk Eğitimi Merkezi ve Kayseri Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğunun çalışmalarına sanatçı ve hoca olarak devam etmektedir.
1959 yılında Erzincan’ın Geyikli köyünde doğdu. Erzincan İmam Hatip Okulu ve Erzincan Lisesini bitirdi. Halen Erzincan Belediyesinde görev yapmaktadır. Küçük yaşlarda sesinin güzelliği ve yanıklığı ile dikkatleri çeken İlhan, çevresinin teşviki ile türkü söylemeye başladı. Eski ustaların plaklarını dinledi ve onların tarzını sürdürmeye gayret etti. Erzincan’ın sevilen ve aranılan sanatçılarından olan İlhan, müzik çalışmalarına yerel
Dadaloğlu, Toroslarda dolaşan Türkmenlerin Avşar boyundandır. Her göçebe gibi onu da muayyen bir şehre, bir köye bağlamak imkansızdır. Nitekim, Dadaloğlu’nu birçok kasabalar ve köyler, hatta aşiretler benimsemektedir. Babasının da, Dadaloğlu diye anılan Aşık Musa adlı bir şair olduğunu ve zamanın vakalarına dair şiirler yazdığını tarihi bir vesikadan öğreniyoruz. Asıl büyük Türkmen halk şairi Dadaloğlu’nun adı
1960 yılında Erzincan’da doğdu. Bağlamayla ilkokuldan sonra, aileden gelen bir gelenekle tanıştı. Daha sonra İstanbul’a gitti. Orada Türk Folklor Kurumunda görev aldı. Arif Sağ’dan dersler aldı. 1979 yılında İTÜ Devlet Türk Müziği Konservatuvarına girdi. 1981 yılında TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak İstanbul Radyosuna tar sanatçısı olarak atandı. Ayrıca müstakil programlarda bağlama çalıp okumak için girdiği
1973 yılında Adıyaman’da doğdu. Öğrenimini de burada tamamladı. 1989 yılında TPAO Bölge Müdürlüğünde resmi göreve başladı. Kurum değiştirerek, 1998 yılında Tekel İşletme Müdürlüğüne ve buradan 2010 yılında Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne geçiş yaptı. Halen bu görevi devam etmektedir. Müziğe olan ilgisi öğrenim hayatına paralel olarak başladı ve 1999 yılında Mustafa Çiftçi yönetimindeki Adıyaman
Yirminci asır aşıklarındandır. 1913 yılında Gürdemir bölgesinde hayata gelmiştir. 1943 senesinde aşıklığa başlamıştır. Halk şiirinin geraylı ve koşma şekillerinde çok güzel şiirler söylemiştir. Şiirlerinde bazen şehirleri, bazen güzelleri, bazen de siyasi ve içtimai konuları işleyen aşık, Gence için yazdığı geraylısında şöyle demektedir: Nizamini gelib gördüm, Hörmet ile salam verdim, Ağalar galmadı derdim, Olmaz zavalı Gence’nin
İzahlı Halk Şiiri Antolojisi – Pertev Naili Boratav kitabından; Karacaoğlan XVII nci asrın ikinci yarısında şöhret kazanmış bir saz şairidir. Cenup illerimizde onun 1606’da doğmuş ve 1679 veya 1689’da ölmüş olduğu rivayet edilir. Kendisinin söylediği: Halebi Osmanlı aldı Dağı taşa katar bir gün. beyti de Halep valisi Abaza Hasan Paşa’nın 1658 yılındaki isyaniyle ertesi yıl
1971 yılında Adıyaman’da doğdu. Evli ve bir çocuk sahibidir. İlk, Orta ve Lise öğreniminden sonra Gaziantep Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun oldu. Halen Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Müdürlüğünün yanı sıra Adıyaman Fatih Anadolu Lisesinde Müzik Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Küçük yaşlarından beri Halk Müziğine meraklı olduğu için okul yıllarında birçok etkinliğe katıldı. Katıldığı müzik meclislerinde Adıyamanlı usta