Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Türkü Sanatçıları

1832 yılında doğmuş, 1926 yılında vefat etmiştir. Mesleği dokumacılıktır (culhacılık). Bez dokuyup satmakla geçimini sağlamıştır. Çok sade ve mütevazı bir hayat sürdürürken, geçim sıkıntısı çekmiştir. Çok içli bir halk şairi olan Hakkı Baba, şiirlerinde mahalli ağzı maharetle kullanmıştır. Adıyaman’ın Karacaoğlan’ı sayılan şairin, yaşadığı dönemin imkansızlığı nedeni ile tanınırlığı dar bir çevrede kalmıştır. Kesin olmamakla birlikte
Aslen Ispartalı olup; 1960’da Aydın’da doğan Çiler Şatıroğlu, ilköğrenimini ve Liseyi Aydın’da tamamladı. Manisa Gençlik ve Spor Akademisi Halk Oyunları Bölümünden mezun oldu. Beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladı. 1985’de Erzurum Radyosunun açmış olduğu THM sınavını kazanarak müzik yaşamına başladı. 1988’de İzmir Radyosuna geçti. Halen İzmir Radyosundaki sanatçılık görevini sürdürmektedir.
1983 yılında Erzincan’da doğdu. Müzisyen bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Babası ve ağabeyinden müzik dersleri aldı ve nefesli sazlarda ustalaştı. Halen Ankara’da ticaretle uğraşmakta ve müzik çalışmalarına devam etmektedir.
Geycekli Aşık Hasan – Dr. Mustafa Sever kitabından Aşık Hasan Nebioğlu, 1318/1902 yılında Kırşehir/Mucur İlçesinin Geycek köyünde doğmuştur. Babası Yusuf onbaşı, annesi Meryem hanımdır. Aşık Hasan 1988 yılında vefat etmiştir. Aşık Hasan’ın ataları, eldeki bilgilere göre, Bozulusun Dulkadir beylerine bağlı Karacayurt/Karacakurt aşiretinden olup Diyarbakır-Maraş arası dağlık bölgede oturmaktaydılar. Osmanoğulları, Dulkadir Devleti’nin varlığına son verince, bu
Bursa fethinde bulunan (726 H. 1326) ve bir müddet Hacı Bektaş tekkesinde oturan (Aşıkpaşazade; İst. Mat. Amire – 1332, s. 200, 205) Abdal Musa’ya intisap etmiştir. Bir şiirinde Hoylu olduğunu söyleyen Abdal Musa (bk. A. Gölpınarlı; Alevi – Bektaşi Nefesleri; İst. Remzi K. 1963, s. 23), Bektaşilere nazaran, Hacı Bektaş’ın (669 H. 1270) amcası Hayder
1962 yılında Ordu’da doğdu. Lise tahsilini Ordu’da tamamladı. Müzikle ilgisi ortaokul yıllarında başladı. Lisede iken Ordu Halk Eğitim Merkezi Halk Müziği Korosuna devam etti. Bölge genelinde konserlere katıldı. Çeşitli okulların korolarını yönetti. 1981 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvar Temel Bilimler Bölümüne girdi. Konservatuvara devam ederken 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet THM
1936 senesinde İstanbul’da hayata gözlerini açan Ahmet Sezgin, 1954 senesinde İstanbul Radyosu tarafından açılan imtihanı birinci olarak kazanarak bu radyoda şan, nota ve solfej eğitimi aldı. Vatani görevini bitirdikten sonra Ankara Radyosuna girdi ve çalışmalarını burada sürdürdü. 1963 senesine kadar Yurttan Sesler Topluluğunda yer aldı. Aynı sene tekrar İstanbul Radyosu’na döndü ve yüzlerce plak oluşturdu.
Hicri 1000’de (1591) Eğridere’de doğan, 1065 yılı Rabiülahır’ının yirmi ikinci günü sabah çağında İstanbul’da vefat eden İbrahim, “Sohbet-Name”de geçen bir sözüne nazaran, atasının, bir şiirdeki; Varımı ol dost verdim gayrı varım kalmadı mısraını okurken, daha çocuk olduğu hale, “Bir varı var mıydı ki” demesi üzerine tahsin ederek “Bu oğlancık şeyhtir” demesi dolayısıyle “Oğlanşeyh” diye anılmış,
Rumelilidir. Son çağ Bektaşi ozanlarının büyüklerindendir. İstanbul’da oturur, çok güzel keman çalardı. Mürşit payesine ermiştir. İstanbul’da Sütlüce Bektaşi Tekkesi Şeyhi Münir Baba’nın mürşididir. Kültürlü bir kişidir. Bektaşiliği ile övünürdü. 1900 yılında İstanbul’da öldü.
1949 yılında Erzincan’da doğdu. 1965 yılında Emre Taner’in teşviki ile müzik çalışmalarına başladı. Beş yıl süre ile meşk etti, ud ve makam dersleri aldı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Erzincan Ağır Bakım Tamir Fabrikasında çalışmaya başladı. Kendi gayretiyle keman çalmayı öğrendi. Pek çok sanatçıya eşlik etti. 1991 yılından beri de Erzincan Musiki ve Folklor Derneği bünyesinde
On üçüncü asrın ortasiyle on dördüncü asrın ilk yarısında yaşamış alan Erdebilli Şeyh Safiyeddin’in soyundan gelen İsmail Safevi 1486-87’de doğdu. Şiirlerinde Hatayi tapşırmasını kullandı. İsmail Safevi’nin babası Şeyh Haydar’dır. Anasının babası olan Uzun Hasan’ın ölümünden sonra İran ve Azerbeycan’da beliren kargaşalıklardan faydalanmasını bilmiş olan İsmail Safevi, dillerini konuştuğu ve kültürlerini benimsediği şii-alevi Türkmen aşiretlerini başına
Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Baybükü köyünde 1951 yılında doğdu. 1963 yılında ilkokulu bitirdikten sonra, bir süre öğrenime ara verdi ve yılında Kastamonu Göl İlköğretmen Okuluna girdi. Altı yıllık öğrenimden sonra 1971 yılında Bingöl iline bağlı Solhan ilçesinin Dilektepe İlkokuluna öğretmen olarak atandı. Bir yıl öğretmenlikten sonra Sinop, Durağan ilçesine bağlı Ortaköy İlkokulu’na nakledildi. İki yıl
1932’de Isparta, Gönen’de doğdu. Babası Kadir Acar Demirci Efe’nin kızanı olup, Isparta’nın ünlü türküsü “Evlerinin Önü Mersin”in de kaynak kişisidir. Acar, çocukluğunda babasından dinlediği türküleri günümüzde bizlere ulaştıran önemli bir kaynak kişidir. Hizmetli olarak uzun yıllar çalıştığı devlet memurluğu görevinden emekli olmuş, halen Isparta, Gönen’de ikamet etmektedir.
1945’te Sivas’ta doğdu. Orta öğrenimi sırasında Sivas Halkevinde müzik çalışmalarına katıldı. Müziğe olan tutkusundan dolayı İstanbul Belediye Konservatuvarı THM İcra Heyetine katıldı. Adnan Ataman yönetimindeki koronun konser ve radyo programlarında yer aldı. 1966’da İstanbul Radyosunda açılan ses sanatçısı sınavını kazanarak radyoda Türk halk müziği sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Bu arada Türk Folklor Kurumunda halk müziği
1951 yılında Kemaliye’de doğdu. A.Ü. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Bankacılık sektörüne girerek yirmi iki yılı şube müdürlüğü olmak üzere otuz iki yıl çalışıp emekli oldu. Müzik hayatına 1970 yılında Ankara Halkevleri Genel Merkezi Halk Müziği korusunda başladı. Halkevi kapanana kadar devam etti. Halen çeşitli etkinliklerle amatör olarak müzikle ilgilenmekte
1966 yılında Adıyaman’da doğdu. Müzik çalışmalarını mahalli sanatçı olarak kendi imkanlarıyla yürütmektedir. Birçok yerel albüm çıkardı. “Siz gidin biz gelok” gibi söz ve bestesi kendisine ait olan on civarında eseri mevcut olup “Buralısın sevemem” adlı eseri de ilk okuyan sanatçıdır. Halen Adıyaman’da yerel TV’lerde program yaparak, düğün ve kültürel etkinliklerde yer alarak hayatını sürdürmektedir. “Dönsene”,
1932’de Isparta Şarkikaraağaç’da doğmuştur. Öğrenim görmedi. Halen çiftçilikle uğraşmaktadır. Boğaz havası çalmakta ve türkü söylemektedir. Göçer, yöresinde “Topal Bayram” adıyla biliniyor.
Abdurrahman Sev, yaklaşık 1930 doğumlu olup 1990’ların başında vefat etmiştir. “Davulcu Abdo” olarak tanınır. Sanatçı Aziz Çelik ve Nuri Büyükyolcu ailesi ile akrabalığı vardır. Abdurrahman Sev, çok usta bir davulcu olup birçok Adıyaman halk oyunları ekibinin yarışmalarda derece almasına katkıda bulunmuştur. Adıyaman halk oyunlarının şekillenmesi ve disipline edilmesinde büyük emeği vardır. O’nun katıldığı düğün, program
1936’da Isparta, Sütçüler’de doğdu. Annesi ve babası Atatürk’ün ilk öğretmenlerindendir. O zamanlar öğretmenlerin bir enstrüman çalma zorunluluğu olduğu için annesi ud, babası keman çalardı. 1956’da İstanbul’a geldi. Memleket Havaları Ses ve Saz Birliğini yöneten Sadi Yaver Ataman ile tanıştı ve koroya misafir saz sanatçısı olarak katıldı. 1966’da TRT’nin açtığı sınavı kazanarak stajyer olarak göreve başladı,
Özlem Özdil, 8 Aralık 1979’da dünyaya gelmiştir. Aslen Kahramanmaraşlı’dır. Gurbetçi babası Dursun Özdil ve annesi Nadide Özdil, Almanya Hannover’de Özlem Özdil’i dünyaya getirmişlerdir. Babası Dursun Özdil, önemli bir halk ozanı ve bağlama üstadıdır. Özlem Özdil de bağlamayı babasından öğrenmiştir. Aynı zamanda babasının geniş repertuvar bilgisinden de faydalanma imkanı bulmuştur. On yedi yaşındayken Sinan Çelik’in desteği