Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

"Yunus Emre" ile Etiketlenen Konular

2 ay önce
Can olgıl can içinde kalma güman içinde İstediğin bulasın yakın zaman içinde Rükü sücuda kalma ameline dayanma İlm-ü amel gark...
2 ay önce
Ey yarenler ey kardeşler sorun bana kande idim Diler isen eydiverem ezeli vatanda idim Kalû Bela söylenmeden tertip düzen evlenmeden...
2 ay önce
Har kaçan anarsam seni Kararım kalmaz Allah’ım Senden gayri gözüm yaşın Kimseler silmez Allahım Sensin ismi baki olan Sensin dillerde...
2 ay önce
Ben dervişim diyene Bir ün edesim gelir Seğirdüden sesine Varıp yetesim gelir Sırat kaldın incedir Kılıçtan keskincedir Varıp anın üstüne...
2 ay önce
Bunca gönül aldırıp Cihana sultan mısın Hükmün canlara geçer Can içinde can mısın Bakışın bin can alır Derdin yürekte kalır...
2 ay önce
Muradıma maksuduma ermezsem Hayıf bana yazık bana vah bana Kadir Mevlâm cemalini görmezsem Hayıf bana yazık bana vah bana Daima...
2 ay önce
Mana beratın aldık uş yine elimize Aşk sözün veribidi padişah dilimize Aşk sözlerin söyler can canları eyler hayran Cahiller eremezler...
2 ay önce
Ey dost aşkın denizine Girem gark olam yürüyem İki cihan meydan ola Devranım sürem yürüyem Girem denize gark olam Ne...
3 ay önce
Haber eylen aşıklara aşka gönül veren benem Aşk bahrisi olubanı denizlere dalan benem Deniz yüzünden su alıp sunuveririm göklere Bulutlayın...
3 ay önce
Aşık eteğin tutmak gerek akıbet zeval olmaya Aşkdan bir elif okuyan kimseden sual olmaya Aşk dediğin bilir isen eğer aşka...
4 ay önce
Sordum sarı çiçeğe Benzin neden sarıdır Çiçek eydür ey derviş Ahım dağlar eritir Yine sordum çiçeğe Sizde ölüm var mıdır...
4 ay önce
Miskin ademoğlanı nefse zebun olmuştur Hayvan canavar gibi otlamağa kalmıştır Oğlanlar öğüt almaz yiğitler tövbe kılmaz Kocalar taat kılmaz sarp...
4 ay önce
Bu cihana gelmeden maşuk ile bir idim Kul huva’llah sıfatlı bir bi-nişan nur idim Ol dem ki dirlik idi Hakk...
4 ay önce
Dağlar ile taşlar ile Çağırayım Mevlam seni Seherlerde kuşlar ile Çağırayım Mevlam seni Sular dibinde mahi ile Sahralarda ahu ile...
4 ay önce
Aldı benim gönlümü Nolduğum bilimezem Yavıkıldım ben beni İsteyip bulımazam Gönülsüz girdim yola Halimden gelmez dile Bir dem derdim demeğe...
4 ay önce
Aşık oldum erene ermek ile Hakkı buldum er yüzün görmek ile Ere erdim evde buldum maksudum Bulamadım taşradan sormak ile...
4 ay önce
O dost bize gelmez ise ben dosta geri varayım Çekeyim cevr ü cefayı dost yüzün görüvereyim Sermaye bir avuç toprak...
4 ay önce
Yeni bu bad-ı nev-bahar Hoş nev’ile esti yine Yine kışın soğukluğu Fuzulluğun kesti yine Yine rahmettir bikıyas Yine işret oldu...
4 ay önce
Uş gene geldim ben bunda sır sözün ayan eyleyem Bir söz ile yeri göğü cümlesin beyan eyleyem Dilensem ten eyleyem...
4 ay önce
Dolap niçin inilersin Derdim vardır inilerim Ben Mevlaya aşık oldum Onun için inilerim Benim adım dertli dolap Suyum akar yalap...