Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

"Yunus Emre" ile Etiketlenen Konular

7 gün önce
Aşk ile gelen erenler İçer ağıyı nuş eder Topuğa çıkmayan sular Deniz ile savaş eder Kolmaşa verdik sözünü Söz ile...
1 hafta önce
Arifler ortasında sufilik satmayalar Çün sufiye ihlas oldu aşka riya katmayalar Ya gel bildiğinden ayıt yahut bilenlerden işit Teslimin ucunu...
3 hafta önce
Ey aşk eri aç gözünü Yeryüzüne kılgıl nazar Gör bu latif çiçekleri Bezenip oş geldi geçer Bunlar böyle bezenüben Dosta...
3 hafta önce
Bu ne derttir acep derman belirmez Yu bu ne yaradır zahmi belirmez Benim gönlüm acep aşktan usanmaz Varır aşka düşer...
2 ay önce
Vücudün çünkü fanidir Yürü ey bivefa dünya Fena yokluk nişanıdır Yürü ey bivefa dünya Donanıp düzülüp geldin Bu halkın yüzüne...
2 ay önce
Bir imaret göster bana Ki sonu viran olmaya Kazan şol malı ki senden Dököülüp geri kalmaya Dökülüp kalısar malın Ayruklar...
2 ay önce
İşidin hey ulular Ahır zaman olusar Sağ müslüman seyrektir O da gülman olusar Danişmend okur tutmaz Derviş yolun gözetmez Bu...
4 ay önce
Can olgıl can içinde kalma güman içinde İstediğin bulasın yakın zaman içinde Rükü sücuda kalma ameline dayanma İlm-ü amel gark...
4 ay önce
Ey yarenler ey kardeşler sorun bana kande idim Diler isen eydiverem ezeli vatanda idim Kalû Bela söylenmeden tertip düzen evlenmeden...
4 ay önce
Har kaçan anarsam seni Kararım kalmaz Allah’ım Senden gayri gözüm yaşın Kimseler silmez Allahım Sensin ismi baki olan Sensin dillerde...
4 ay önce
Ben dervişim diyene Bir ün edesim gelir Seğirdüden sesine Varıp yetesim gelir Sırat kaldın incedir Kılıçtan keskincedir Varıp anın üstüne...
4 ay önce
Bunca gönül aldırıp Cihana sultan mısın Hükmün canlara geçer Can içinde can mısın Bakışın bin can alır Derdin yürekte kalır...
4 ay önce
Muradıma maksuduma ermezsem Hayıf bana yazık bana vah bana Kadir Mevlâm cemalini görmezsem Hayıf bana yazık bana vah bana Daima...
4 ay önce
Mana beratın aldık uş yine elimize Aşk sözün veribidi padişah dilimize Aşk sözlerin söyler can canları eyler hayran Cahiller eremezler...
5 ay önce
Ey dost aşkın denizine Girem gark olam yürüyem İki cihan meydan ola Devranım sürem yürüyem Girem denize gark olam Ne...
5 ay önce
Haber eylen aşıklara aşka gönül veren benem Aşk bahrisi olubanı denizlere dalan benem Deniz yüzünden su alıp sunuveririm göklere Bulutlayın...
6 ay önce
Aşık eteğin tutmak gerek akıbet zeval olmaya Aşkdan bir elif okuyan kimseden sual olmaya Aşk dediğin bilir isen eğer aşka...
6 ay önce
Sordum sarı çiçeğe Benzin neden sarıdır Çiçek eydür ey derviş Ahım dağlar eritir Yine sordum çiçeğe Sizde ölüm var mıdır...
6 ay önce
Miskin ademoğlanı nefse zebun olmuştur Hayvan canavar gibi otlamağa kalmıştır Oğlanlar öğüt almaz yiğitler tövbe kılmaz Kocalar taat kılmaz sarp...
6 ay önce
Bu cihana gelmeden maşuk ile bir idim Kul huva’llah sıfatlı bir bi-nişan nur idim Ol dem ki dirlik idi Hakk...